1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. انگیزه در تجارت
انگیزه در تجارت شهرآب

انگیزه در تجارت

کد کتاب 121965

کتاب انگیزه در تجارت

 

تعداد صفحه
132
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید انگیزه در تجارت

دارای 5% تخفیف  

کتاب انگیزه در تجارت

کتاب انگیزه در تجارت

کتاب انگیزه در تجارت

عامل ایکس (x)

انتخاب کارکنان مناسب

شروع قدرتمند کارکنان

مطرح کردن انتظارات شفاف

تمرین مدیریت مشارکتی

چهار عامل انگیزه

سه اقدام مهم

مدیریت مبتنی بر ارزش ها

مدیریت مبتنی بر اهداف

مدیریت مبتنی بر استثناء

و......

کتاب های مرتبط با انگیزه در تجارت