1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. جعبه سیاه زیست شناسی سلولی و مولکولی
جعبه سیاه زیست شناسی سلولی و مولکولی علمی سنا
جعبه سیاه زیست شناسی سلولی و مولکولی علمی سنا علمی سنا  

جعبه سیاه زیست شناسی سلولی و مولکولی

کد کتاب 121928

کتاب جعبه سیاه زیست شناسی سلولی و مولکولی

تعداد صفحه
510
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جعبه سیاه زیست شناسی سلولی و مولکولی

دارای 10% تخفیف  

کتاب جعبه سیاه سلولی مولکولی

فصل 1: مولکول ها، سلول ها و موجودات زنده مدل (فصل 1 لودیش)

فصل 2: ساختارهای شیمیایی (فصل 2 لودیش)

فصل 3: ساختار و عملکرد پروتئین (فصل 3 لودیش)

فصل 4: ساختار غشاهای زیستی و انتقالات غشایی یون ها و مولکول های کوچک (فصل 7 و 11 لودیش)

فصل 5: حرکت پروتئین ها به غشا و اندامک ها (فصل 13 لودیش)

فصل 6: حمل و نقل وزیکولی، ترشح و آندوسیتوز (فصل 14 لودیش)

فصل 7: سیگنالینگ (انتقال پیام و گیرنده‌های جفت شده با G-پروتئین؛ مسیرهای پیام رسانی کنترل کننده بیان ژن) (فصل 15 و 16 لودیش)

فصل 8: اسکلت سلولی (سازمان دهی سلولی و حرکت) (فصل 17 و 18 لودیش)

فصل 9: گردهمایی سلول برای تشکیل بافت (فصل 20 لودیش)

فصل 10: انرژتیک سلولی (فصل 12 لودیش)

فصل 11: سلولهای سیستم عصبی (فصل 22 لودیش)

فصل 12: ایمنی شناسی (فصل 23 لودیش)

فصل 13: چرخه سلولی (فصل 18 و19 لودیش)

فصل 14: سرطان (فصل 24 لودیش)

فصل 15: سلول های بنیادی، تقارن و مرگ سلولی (فصل 21 لودیش)

فصل 16: مولکولی (فصول 4، 5، 6، 8، 9، و 19 لودیش)

فصل 17: تکنیک های آزمایشگاهی (فصول 3، 4، 6، 8، 9، و 19 لودیش)

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند