1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. گنجینه سوالات شیمی تجزیه
گنجینه سوالات شیمی تجزیه علمی سنا
گنجینه سوالات شیمی تجزیه علمی سنا علمی سنا  

گنجینه سوالات شیمی تجزیه

کد کتاب 121817

کتاب گنجینه سوالات شیمی تجزیه

با پاسخ تشریحی

تعداد صفحه
169
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گنجینه سوالات شیمی تجزیه

دارای 5% تخفیف  

کتاب گنجینه سوالات شیمی تجزیه

فصل اول: آمار در شیمی و غلظت

آمار در شیمی

انواع خطا

غلظت محلول

وزن هم ارز

فصل دوم: رسوب‌ها و تیتراسیون‌های رسوبی

رسوب

وزن‌سنجی

تشکیل رسوب در یک محلول

روش‌های تشکیل رسوب

و…

فصل سوم: اسیدها و بازها و تیتراسیون‌های خنثی شدن

اسیدها و بازها

نمک‌ها

خواص محلول‌های بافرها

شناساگرها

و…

فصل چهارم: کمپلکس‌ها و تیتراسیون‌ های کمپلکسومتری

کمپلکس‌ها

تیتراسیون‌های کمپلکسومتری

فصل پنجم: تیتراسیون اکسایش- کاهش و…

تیتراسیون‌های اکسایش- کاهش

انواع شناساگرهای اکسایش- کاهش

کاربرد تیتراسیون‌های اکسایش- کاهش

یدومتری و یدیمتری

و…