1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)
اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی) دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی) دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

کد کتاب 102181

کتاب اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

ویرایش سوم

تعداد صفحه
454
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

کتاب اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

بخش 1 : خون مصنوعی، جایگزین های خون و فراورده های آن

بخش 2 : اهدای خون، معیارهای انتخاب کننده و آزمایش های ضروری

بخش 3 : سیستم گروه خونی "ABO"

بخش 4 : سیستم گروه خونی ارهاش

بخش 5 : اهمیت بالینی و نکات مهم آزمایشگاهی در سیستم های دیگر خونی

بخش 6 : تهیه و کنترل کیفی فراورده های گلبول قرمز

بخش 7 : تهیه و کنترل کیفی فراورده های پلاسما

بخش 8 : تهیه و کنترل کیفی فراورده های پلاکت، گرانولوسیت و سلول های اجدادی خون ساز

بخش 9 : آزمایش کومبز مستقیم، علت یابی موارد مثبت و تهیه گلبول های کومبز کنترل یا چک سل

بخش 10 : شناسایی و تشخیص آنتی بادی های غیرقابل انتظار در سرم یا کومبز غیر مستقیم

بخش 11 : آزمایش های سازگاری و نکات مهم قبل از تزریق خون و فراورده ها

بخش 12 : ترانسفیوژن ماسیو و نکات مهم آماده سازی خون و فراورده ها در مراکز تروما و اورژانس

بخش 13 : کم خونی همولیتیک جنین نوزاد، تعویض خون و نکات مهم آزمایشگاهی در آماده سازی خون

بخش 14 : بیماری های مسری ناشی از انتقال خون

بخش 15 : یافته های آزمایشگاهی در واکنش های نامطلوب تزریق خون

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند