1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. کتاب اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

کتاب اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

کد کتاب 103685
اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)
450,000
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( نمایش همه کتاب های این ناشر )
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

3
450,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط