1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. نمودارنامه ژنتیک پزشکی
نمودارنامه ژنتیک پزشکی علمی سنا
نمودارنامه ژنتیک پزشکی علمی سنا علمی سنا  

نمودارنامه ژنتیک پزشکی

کد کتاب 121809

کتاب نمودارنامه ژنتیک پزشکی

تعداد صفحه
240
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نمودارنامه ژنتیک پزشکی

دارای 10% تخفیف  

کتاب نمودارنامه ژنتیک انسانی

فصل یکم: تاریخچه ژنتیک و تأثیر آن بر علم پزشکی

فصل دوم: اساس سلولی و مولکولی توارث

فصل سوم: کروموزوم ها و تقسیم سلولی

فصل چهارم: کشف علت بیماری های تک ژنی با شناسایی ژن های عامل بیماری

فصل پنجم: تکنیک‏های آزمایشگاهی برای تشخیص یماری های تک ژنی

فصل ششم: الگوهای توارث ژن های عامل بیماری

فصل هفتم: ژنتیک محاسباتی و جمعیت

فصل هشتم: ژنتیک تکوین

فصل نهم: عوامل ژنتیکی در بیماری های شایع، پلی ژنی و چندعاملی

فصل دهم: غربالگری

فصل یازدهم: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی‏ها

فصل دوازدهم: ایمونوژنتیک

فصل سیزدهم: ژنتیک سرطان

فصل چهاردهم: فارماکوژنتیک

فصل پانزدهم: ناهنجاریهای مادر زادی، سندرم های بدشکلی و ناتوانی در یادگیری

فصل شانزدهم: بیماری های کروموزومی

فصل هفدهم: نقایص مادرزادی متابولیسمی

فصل هجدهم: بیماری های تک ژنی

فصل نوزدهم: تکنیک های تشخیصی پیش از تولد

فصل بیستم: مشاوره ژنتیک

فصل بیست و یکم: مهندسی ژنتیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند