1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. GBS ژنتیک امری
GBS ژنتیک امری تیمورزاده

GBS ژنتیک امری

کد کتاب 121622

کتاب GBS ژنتیک امری

تعداد صفحه
125
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید GBS ژنتیک امری

دارای 10% تخفیف  

کتاب GBS ژنتیک امری

فصل 1 : مبانی علم ژنتیک

فصل 2 : ژنوم انسان

فصل 3 : ابزارهای ژنتیک مولکولی انسان

فصل 4 : الگوهای توارث تک ژنی

فصل 5 : جهش و چندشکلی

فصل 6 : تفاوت های ژنتیکی در جمعیت

فصل 7 : اصول ژنتیک سلولی بالینی

فصل 8 : سیتوژنتیک بالینی

فصل 9 : بیماری ها و اصول ژنتیکی آنها

فصل 10 : اساس مولکولی و بیوشیمیایی بیماری های ژنتیکی

فصل 11 : ژنتیک سیستم ایمنی

فصل 12 : ژنتیک اختلالات با توارث پیچیده

فصل 13 : ژنتیک و سرطان

فصل 14 : جنبه های ژنتیکی تکامل

فصل 15 : تشخیص قبل از تولد

کتاب های مرتبط با GBS ژنتیک امری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند