1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 (همراه با واژه‌نامه و مطالعات بیش‌تر و نکات برتر)
اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 (همراه با واژه‌نامه و مطالعات بیش‌تر و نکات برتر) انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی

اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 (همراه با واژه‌نامه و مطالعات بیش‌تر و نکات برتر)

کد کتاب 121621

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 (همراه با واژه‌نامه و مطالعات بیش‌تر و نکات برتر)

تعداد صفحه
772
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 (همراه با واژه‌نامه و مطالعات بیش‌تر و نکات برتر)

دارای 5% تخفیف  

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 (همراه با واژه‌نامه و مطالعات بیش‌تر و نکات برتر)

فصل اول: تاریخچه‌ی ژنتیک و تأثیر آن بر پزشکی 

فصل دوم: اساس سلولی و مولکولی وراثت

فصل سوم: کروموزوم‌ها و تقسیم سلول

فصل چهارم: شناسایی علت اختلالات تک‌ژنی یا یافتن ژن‌های بیماری

فصل پنجم: تکنیک‌های آزمایشگاهی برای تشخیص اختلالات تک‌ژنی

فصل ششم: الگوهای توارث

فصل هفتم: ژنتیک جمعیت و ریاضی

فصل هشتم: محاسبه احتمال خطر

فصل نهم: ژنتیک تکوین

فصل دهم: وراثت چندژنی و چندعاملی

فصل یازدهم: غربالگری برای بیماری‌های ژنتیکی

فصل دوازدهم: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی‌ها

فصل سیزدهم: ژنتیک ایمنی

فصل چهاردهم: ژنتیک سرطان

فصل پانزدهم: فارماکوژنتیک، پزشکی فردمحور و درمان بیماری ژنتیکی

فصل شانزدهم: ناهنجاری‌های مادرزادی و سندرم‌های دیس‌مورفیک

فصل هفدهم: ناهنجاری‌های کروموزومی

فصل هجدهم: ژنتیک بیوشیمیایی

فصل نوزدهم: ناهنجاری‌های تک‌ژنی

فصل بیستم: آزمایشات پیش از تولد و ژنتیک تولید مثل

فصل بیست و یکم: مشاوره ژنتیک

فصل بیست و دوم: مباحث اخلاقی و قانونی در ژنتیک پزشکی

واژه‌نامه

ضمیمه

پرسش‌های چندگزینه‌ای

پرسش‌هایی بر مبنای موارد مشاهده شده

پاسخ پرسش‌های چندگزینه‌ای

پاسخ پرسش‌هایی بر مبنای موارد مشاهده شده

واژه‌یاب فارسی

کتاب حاظر ویرایش پانزدهم اصول ژنتیک پزشکی امری می باشد که نسبت یه ویرایش پنج سال پیش آن با توجه به پیشرفت سریع تکنیک ها در این دوران و تاثیر آن بر پیشگیری ، تشخیص و درمان تغییراتی داشته است و البته برخی از مفاهیم ساده تر ، چندین فصل مورد تجزیه و تحلیل عمیق تر ، بعضی متن های اضافی کاهش و تعداد تصاویر افزایش یافته است تا راهی برای برسی تعدادی موضوعات جدید به روز ایجاد شود .

کتاب های مرتبط با اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 (همراه با واژه‌نامه و مطالعات بیش‌تر و نکات برتر)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند