1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. تغذیه
  5. تغذیه و سرطان
تغذیه و سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تغذیه و سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

تغذیه و سرطان

کد کتاب 121506

کتاب تغذیه و سرطان

تعداد صفحه
88
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تغذیه و سرطان

کتاب تغذیه و سرطان

کتاب تغذیه و سرطان

فصل1: مقدمه

فصل2: مفاهیم اولیه تغذیه

فصل3: نقش تغذیه در جلوگیری از سرطان

فصل4: سرطان و شرایط تغذیه ای

فصل5: درمان سرطان و تغذیه

فصل6: حمایت تغذیه ای برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته در طول بهترین مراقبت های حمایتی

فصل7: مشاوره و دخالت

فصل8: تعادل انرژی، تغذیه، و بروز سرطان و بقاء

فصل9: جنبه های روانی - اجتماعی تغذیه

فصل10: تغذیه و سرطان: رویکرد سلامت اقتصادی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند