1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. آموزه های سرطان پستان
آموزه های سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آموزه های سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

آموزه های سرطان پستان

کد کتاب 121501

کتاب آموزه های سرطان پستان

ویژه دانشجویان پزشکی، پزشکان عمومی و پزشکان خانواده

تعداد صفحه
152
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آموزه های سرطان پستان

کتاب آموزه های سرطان پستان

کتاب آموزه های سرطان پستان

گفتار1: مقدمه و کلیات

گفتار2: یادآوری مفاهیم و اصطلاح ها

گفتار3: عوامل خطر ایجادکننده سرطان پستان

گفتار4: علائم بالینی، غربالگری و تشخیص بیماری ها

گفتار5: تصویر برداری در سرطان پستان

گفتار6: آسیب شناسی ( پاتولوژی) سرطان پستان

گفتار7: درمان

گفتار8: غربالگری و تشخیص زود هنگام وغربالگری سرطان پستان در نظام سلامت ایران

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند