1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل، بیمار و مادران دارای نوزاد نارس
تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل، بیمار و مادران دارای نوزاد نارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل، بیمار و مادران دارای نوزاد نارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل، بیمار و مادران دارای نوزاد نارس

کد کتاب 121482

کتاب تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل، بیمار و مادران دارای نوزاد نارس

تعداد صفحه
156
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل، بیمار و مادران دارای نوزاد نارس

کتاب تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل، بیمار و مادران دارای نوزاد نارس

کتاب تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل، بیمار و مادران دارای نوزاد نارس

فصل1: ضرورت ترویج تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل،بیمار و مادران دارای نوزاد نارس

فصل2: اصول شیردهی در مادران شاغل

فصل3: دوشیدن شیر مادر اساسی ترین اقدام در حفظ و تداوم شیردهی در مادران شاغل،بیمار و مادران دارای نوزاد نارس

فصل4: ذخیره شیر انسان

فصل5: شیر اهدایی

فصل6: روش های مصرف شیر دوشیده شده و ارزیابی کفایت شیر

فصل7: شیر مادر تنها منبع تغذیه ایده آل نوزاد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند