1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. بیوتکنولوژی مولکولی جلد2
بیوتکنولوژی مولکولی جلد2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیوتکنولوژی مولکولی جلد2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

بیوتکنولوژی مولکولی جلد2

کد کتاب 121467

کتاب بیوتکنولوژی مولکولی جلد2

اصول و کاربرد DNA نوترکیب

تعداد صفحه
588
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوتکنولوژی مولکولی جلد2

کتاب بیوتکنولوژی مولکولی جلدی2

کتاب بیوتکنولوژی مولکولی جلدی2

فصل12: ساخت فراورده های تجارتی توسط میکرو ارگانیسم های نوترکیب

فصل13:  تصفیه زیستی آلودگی ها و کاربرد توده های زیستی

فصل14: باکتری های موثر در ریشه گیاهان

فصل15: حشره کش های میکروبی

فصل16:تولید مقیاس بالای پروتوئین ها از میکرو ارگانیزم های نوترکیب

فصل17: مهندسی ژنتیک گیاهان: مترولوژی

فصل18: مهندسی ژنتیک گیاهان: کاربردها

فصل19: حیئانات تراریخته

فصل20: ژنتیک مولکولی انسان

فصل21: تنظیم قوانینی برای استفاده از بیوتکنولوژی

فصل22: ثبت انحصار در نوآوری های بیوتکنولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند