1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. صفر تا صد ژنتیک انسانی و پزشکی
صفر تا صد ژنتیک انسانی و پزشکی علمی سنا
صفر تا صد ژنتیک انسانی و پزشکی علمی سنا علمی سنا  

صفر تا صد ژنتیک انسانی و پزشکی

کد کتاب 121453

کتاب صفر تا صد ژنتیک انسانی و پزشکی

تعداد صفحه
376
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید صفر تا صد ژنتیک انسانی و پزشکی

دارای 10% تخفیف  

کتاب صفر تا صد ژنتیک انسانی و پزشکی

کتاب صفر تا صد ژنتیک انسانی و پزشکی

فصل1: اهمیت کلونینگ
فصل2: حامل ها کلونینگ، پلاسمیدها و باکتریوفاژها
فصل3: خالص سازی DNA از سلول های زنده
فصل4: دستکاری و دستورزی DNA خالص شده
فصل5: واردکردن DNA نوترکیب و دستکاری شده به سلولهای زنده
فصل6: حاملین کلونینگ در E.coli
فصل7: حامل های کلونینگ در یوکاریوتها
فصل8: تهیه کلون از یک ژن خاص
فصل9: واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR)
فصل10: تاریخچه ژنتیک پزشکی
فصل11: پایههای مولکولی وراثت
فصل12: کروموزوم وسیتوژنتیک
فصل13: تکنیک های آزمایشگاهی برای تشخیص بیماریهای تک ژنی
فصل14: شناسایی ژن و تعیین نقشه ژنومی
فصل15: الگوهای وراثت
فصل 16: ژنتیک جمعیت
فصل17: محاسبه احتمال خطر
فصل18 ژنتیک تکوین و نمو
فصل19: توراث چند عاملی
فصل20: غربالگری بیماریهای ژنتیکی
فصل21: هموگلوبین و بیماریهای آن
فصل22: ژنتیک ایمنی
فصل 23: ژنتیک سرطان
فصل24: فارماکوژنتیک، پزشکی شخصی و درمان بیماریهای ژنتیکی
فصل25: درمان بیماریهای ژنتیکی
فصل26: ناهنجاریهای مادرزادی و سندرمهای بدشکلی و ناتوانیهای یادگیری
فصل27: ناهنجاریهای کروموزومی
فصل28: ژنتیک بیوشیمیایی
فصل29: بیماریهای تک ژنی اصلی
فصل30: آزمایشهای پیش از تولد و ژنتیک تولیدمثل
فصل31: مشاوره ژنتیک و موارد اخلاقی و قانونی در ژنتیک پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند