1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. مجموعه کتاب های امتحان یار مامایی گلبان بارداری و زایمان
مجموعه کتاب های امتحان یار مامایی گلبان بارداری و زایمان گلبان
مجموعه کتاب های امتحان یار مامایی گلبان بارداری و زایمان گلبان گلبان  

مجموعه کتاب های امتحان یار مامایی گلبان بارداری و زایمان

کد کتاب 121411

کتاب مجموعه کتاب های امتحان یار مامایی گلبان بارداری و زایمان

تعداد صفحه
392
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه کتاب های امتحان یار مامایی گلبان بارداری و زایمان

دارای 20% تخفیف  

کتاب مجموعه کتاب های امتحان یار مامایی گلبان بارداری و زایمان

فصل1: بارداری و زایمان در دید وسیع

فصل2: آناتومی مادر

فصل3: ناهنجاری های تناسلی - ادراری مادرزادی

فصل4: فیزیولوژی مادر

فصل5: لانه گزینی و تکامل جفت

فصل6: اختلالات جفت

فصل7: امبریوژنز و تکامل مورفولوژیک جنین

فصل8: مشاوره قبلا از حاملگی

فصل9: مراقبتهای پره ناتال

فصل10: تصویربرداری از جنین

فصل11: مایع آمنیون

فصل12: تراتولوژی، تراتوژنها و ...

فصل13: ژنتیک

فصل14: تشخیص پره ناتال

فصل15: اختلالات جنینی

فصل16: درمان جنینی

فصل17: روشهای بررسسی جنین

فصل18: سقط

فصل19: حاملگی اکتوپیک (نابه جا)

فصل20: بیمایر تروفوبلاستیک حاملگی

فصل21: فیزیولوژی لیبر

فصل22: لیبر طبیعی

فصل23: لیبر غیر طبیعی

فصل24: بررسی هنگام زایمان

فصل25: آنالژزی و بی هوشی در زایمان

فصل26: القا و تقویب لیبر

فصل27: زایمان واژینال

فصل28: زایمان بریچ

فصل29: زایمان واژینال ابزاری

فصل30: زایمان سزارین و ...

فصل31: زایمان سزارین قبلی

فصل32: نوزاد

فصل33: بیماریها و آسیبهای نوزادان ترم

فصل34: نوزاد پره ترم

فصل35: مرده زایی

فصل36: دوره نفاس

فصل37: عوارض نفاسی

فصل38: چلوگیری از حاملگی

فصل39: عقیم سازی

فصل40: اختلالات هیپرتانسیو

فصل41: خونریزهای زایمانی (مامایی)

فصل42: لیبر پره ترم

فصل43: حاملگی پست ترم

فصل44: اختلالات رشد جنین

فصل45: حاملگی چند قلویی

فصل46: ملاحظات عمومی و ارزیابی مادر

  پاسخنامه چهارجوابی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند