1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی
تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی

تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی

کد کتاب 121027

کتاب تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی

ویراستار: دکتر معصوم خوش فطرت

تعداد صفحه
729
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی

دارای 10% تخفیف  

کتاب تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند