1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. مجموعه پرسش ها و پاسخ های آزمون بورد تخصصی پاتولوژی 99
مجموعه پرسش ها و پاسخ های آزمون بورد تخصصی پاتولوژی 99 انتشارات آرتین طب

مجموعه پرسش ها و پاسخ های آزمون بورد تخصصی پاتولوژی 99

کد کتاب 121023

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های آزمون بورد تخصصی پاتولوژی 99

همراه با پاسخ تشریحی

زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های آزمون بورد تخصصی پاتولوژی 99

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های آزمون بورد تخصصی پاتولوژی 99

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های آزمون بورد تخصصی پاتولوژی 99

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های آزمون بورد تخصصی پاتولوژی 99

کتاب های مرتبط با مجموعه پرسش ها و پاسخ های آزمون بورد تخصصی پاتولوژی 99