1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 1و2
مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 1و2 شهرآب
مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 1و2 شهرآب شهرآب  
مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 1و2 شهرآب شهرآب  

مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 1و2

کد کتاب 102096

کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت جلد 1و2

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 1و2

دارای 13% تخفیف  

کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 1و2

کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 1و2

کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 1و2

جلد1 و جلد2

فصل1: مقدمه

فصل2: مرور اصول فیزیکی

فصل3: ساختار اتم و هسته

فصل4: چشمه های پر توزا

فصل5: برهم کنش پرتوها با ماده

فصل6: سنجش دز تابشی

فصل7: ساختار اتم و هسته

فصل8: ساختار اتم و هسته

فصل9: ابزارهای سنجش در فیزیک بهداشت

فصل10: حفاظت در برابر تابش خارجی

فصل11: ایمنی در پرتوگیری داخلی

فصل12: بحرانی شدن

فصل13: ارزیابی معیارهای ایمنی تابشی

فصل14: حفاظت در برابر تابش غیریون ساز

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند