1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی اطمینان
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی اطمینان اطمینان  

ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی

کد کتاب 120810

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی

از سال 1387 - 1386 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

تا سال 1401 - 1399

تعداد صفحه
856
چاپ
دورنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786222561185
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی

دارای 17% تخفیف  

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 - 1399

این کتاب حاوی کلیه سوالات ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی با پاسخ تشریحی از سال 1386 تا 1401 است که منطبق بر سال هایی است که کتاب لودیش به عنوان منبع اعلام شده است.درصد اهمیت فصول مختلف کتاب نیز گذاشته شده است تا داوطلبان با فصل های مهمتر آشنا شوند.

قابل استفاده برای داوطلبان کارشناسی ارشد : رشته های ایمنی شناسی ، هماتولوژی ، ژنتیک انسانی ، بیوتکنولوژی پزشکی ، بیوشیمی ،بالینی ، باکتری شناسی ، ویروس شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، نانوتکنولوژی آناتومی

دکترای : ایمونولوژی ، بیوشیمی ، بیوتکنولوژی پزشکی ، پزشکی مولکولی ، علوم سلولی کاربردی ، مهندسی بافت ، بیولوژی تولید مثل ، علوم تشریح نانو تکنولوژی ، ویروس شناسی ، زیست پزشکا سامانه ای و حشره شناسی

 

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 - 1399

فصل 1 : ساختمان کلی سلول (پروکاریوت ها، یوکاریوت ها، ویروس، ویروئید و پریون ها)

فصل 2 : بنیان های شیمیایی

فصل 3 :غشاهای زیستی و انتقال یون ها

فصل 4 : اسکلت سلولی
فصل 5 : اتصالات سلولی

فصل 6: چرخه سلول و سرطان

فصل 7: مسیرهای انتقال پیام

فصل8: شبکه آندوپلاسمی، گلژی و مسیرهای ترشحی در باکتری ها

فصل 9: لیزوزوم، پراکسی زوم و مسیرهای وزیکولی

فصل 10: هسته و هستک

فصل 11: میتوکندری و کلروپلاست

فصل 12: سلول های عصبی

فصل 13: ایمنی شناسی

فصل 14: ساختار DNA و همانند سازی

فصل 15: جهش، ترمیم، نوترکیبی و ترانسپوزون ها

فصل 16: ساختار RNA رونویسی و پردازش

فصل 17: تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها و پرکاریوت ها

فصل 18: سنتز و ساختار پروتئین ها

فصل 19: مهندسی ژنتیک

فصل 20: ابزارها و روش ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند