1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. مراقبت تسکینی کودکان
مراقبت تسکینی کودکان تیمورزاده
مراقبت تسکینی کودکان تیمورزاده تیمورزاده  

مراقبت تسکینی کودکان

کد کتاب 120797

کتاب مراقبت تسکینی کودکان

فصل7 کتاب مرجع طب کودکان نلسون 2020

استاد ناظر: دکتر ملیحه کدیور

تعداد صفحه
74
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مراقبت تسکینی کودکان

دارای 20% تخفیف  

کتاب مراقبت تسکینی کودکان

کتاب مراقبت تسکینی کودکان

کتاب مراقبت تسکینی کودکان

فهرست مطالب

مراقبت تسکینی کوکان نلسون

مجموعه های مراقبتی

ارتباطات، برنامه ریزی مراقبت پیشرفته و راهنمایی مقدماتی

والدین

کودک

خواهر و برادر

کارکنان

اهداف مراقبت و تصمیم گیری

وضعیت احیا

مدیریت نشانه

نکات جدول

مدیریت ویژه علائم

رویکرد به انتهای حیات

پزشک متخصص کودکان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند