1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. مراقبت تسکینی کودکان
مراقبت تسکینی کودکان

مراقبت تسکینی کودکان

کد کتاب 120797

کتاب مراقبت تسکینی کودکان

فصل7 کتاب مرجع طب کودکان نلسون 2020

استاد ناظر: دکتر ملیحه کدیور

تعداد صفحه
74
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مراقبت تسکینی کودکان

دارای 10% تخفیف  

کتاب مراقبت تسکینی کودکان

کتاب مراقبت تسکینی کودکان

کتاب مراقبت تسکینی کودکان

فهرست مطالب

مراقبت تسکینی کوکان نلسون

مجموعه های مراقبتی

ارتباطات، برنامه ریزی مراقبت پیشرفته و راهنمایی مقدماتی

والدین

کودک

خواهر و برادر

کارکنان

اهداف مراقبت و تصمیم گیری

وضعیت احیا

مدیریت نشانه

نکات جدول

مدیریت ویژه علائم

رویکرد به انتهای حیات

پزشک متخصص کودکان

کتاب های مرتبط با مراقبت تسکینی کودکان