1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. مرجع بیولوژی کمپبل جلد4 مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی

مرجع بیولوژی کمپبل جلد4 مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی

کد کتاب 120791

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد4

مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی

ویرایش نهم - 2011

ویراستار علمی: مصطفی پویان

زیر نظر: دکتر سامان حسینخانی

تعداد صفحه
357
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرجع بیولوژی کمپبل جلد4 مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی

دارای 10% تخفیف  
مرجع بیولوژی کمپبل جلد4 مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد4 مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد4 مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی

فهرست مطالب

فصل22: تغيير نسل‌ها: نگاه دارويني به حيات
فصل23: تكامل جمعيت‌ها
فصل24: خاستگاه گونه‌ها
فصل25: تاريخ حيات در كره زمين
فصل26: تبارزايي و درخت حيات
فصل27: باكتري‌ها و آركئا
فصل28: آغازيان
فصل29: تنوع گياهي1: چگونگي سكونت گياهان در خشكي‌ها
فصل30: تنوع گياهي2: تكامل گياهان دانه‌دار
فصل31: قارچ‌ها
فصل32: مقدمه‌اي بر تنوع جانوري
فصل33: مقدمه‌اي بر بي‌مهرگان
فصل34: مهره‌داران

کتاب های مرتبط با مرجع بیولوژی کمپبل جلد4 مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی