1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. ETC ژنتیک پزشکی و انسانی ( ویرایش پنجم ) از سال 89 تا 88 تا سال 1400 - 1401 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی
ETC ژنتیک پزشکی و انسانی ( ویرایش پنجم )  از سال 89 تا 88 تا سال 1400 - 1401 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی اطمینان
ETC ژنتیک پزشکی و انسانی ( ویرایش پنجم )  از سال 89 تا 88 تا سال 1400 - 1401 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی اطمینان اطمینان  
ETC ژنتیک پزشکی و انسانی ( ویرایش پنجم )  از سال 89 تا 88 تا سال 1400 - 1401 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی اطمینان اطمینان  

ETC ژنتیک پزشکی و انسانی ( ویرایش پنجم ) از سال 89 تا 88 تا سال 1400 - 1401 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

کد کتاب 120713

ETC ژنتیک پزشکی و انسانی

( ویرایش پنجم )

از سال 89 تا 88 تا سال 1400 - 1401 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

تعداد صفحه
636
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ETC ژنتیک پزشکی و انسانی ( ویرایش پنجم ) از سال 89 تا 88 تا سال 1400 - 1401 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

دارای 10% تخفیف  

 کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکتری ژنتیک (انسانی و پزشکی) از سال 88 تا 1401 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکتری ژنتیک (انسانی و پزشکی) از سال 88 تا 1401  با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

فصل 1 : تاریخچه و ژنتیک مندلی کلاسیک

فصل 2 : اساس سلولی و مولکولی وراثت، جهش و مکانیزم های مولکولی و سازمان یابی ژنوم

فصل 3 : سیتوژنتیک کروموزوم ها و تقسیم سلولی روش های آنالیز کروموزوم

فصل 4 : فن آوری DNA و کاربردهای آن

فصل 5 : تعیین نقشه ژن و شناسایی ژن

فصل 6 : ژنتیک نموی و تکوین

فصل 7 : الکوی وراثت

فصل 8 : ژنتیک جمعیت و ریاضی

فصل 9 : وراثت چند عاملی و چند ژنی

فصل 10 : ناهنجاری های مادرزادی و نشانگان دیس مورفیک

فصل 11 : HB و بیماری های آن

فصل 12 : ژنتیک بیوشیمیایی

فصل 13 : ژنتیک ایمنی

فصل 14 : ژنتیک سرطان

فصل 15 : عامل های ژنتیک در بیماری های رایج

فصل 16 : مشاوره ژنتیک و محاسبه احتمال خطر

فصل 17 : بیماری تک ژنی

فصل 18 : تشخیص پیش از تولد و غربالگری برای بیماری های ژنتیکی

فصل 19 : درمان بیماری های ژنتیکی-ژن درمانی

فصل 20 : فارموکوژنتیک

فصل 21 : سوالات متفرقه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند