1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. مجموعه سوالات بورد و ارتقاء 10قطب رادیولوژی 98

مجموعه سوالات بورد و ارتقاء 10قطب رادیولوژی 98

کد کتاب 120687

کتاب مجموعه سوالات بورد و ارتقاء 10قطب رادیولوژی 98

با پاسخ تشریحی بر اساس منابع جدید

تحت نظارت: دکتر مهسا سیروس نژاد - دکتر فاطمه خواجه حسنی

تعداد صفحه
369
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات بورد و ارتقاء 10قطب رادیولوژی 98

دارای 10% تخفیف  
مجموعه سوالات بورد و ارتقاء 10قطب رادیولوژی 98

کتاب مجموعه سوالات بورد و ارتقاء 10قطب رادیولوژی 98

کتاب مجموعه سوالات بورد و ارتقاء 10قطب رادیولوژی 98

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات بورد و ارتقاء 10قطب رادیولوژی 98