1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. روشهای آزمایشگاهی تشخیص بالینی و درمان در هماتولوژی و بانک خون 2E
روشهای آزمایشگاهی تشخیص بالینی و درمان در هماتولوژی و بانک خون  2E کتاب میر
روشهای آزمایشگاهی تشخیص بالینی و درمان در هماتولوژی و بانک خون  2E کتاب میر کتاب میر  

روشهای آزمایشگاهی تشخیص بالینی و درمان در هماتولوژی و بانک خون 2E

کد کتاب 102038

کتاب مجموعه ضروریات و آزمون های مراجع علوم پایه 2E

روشهای آزمایشگاهی تشخیص بالینی و درمان در هماتولوژی و بانک خون 2E

تعداد صفحه
328
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روشهای آزمایشگاهی تشخیص بالینی و درمان در هماتولوژی و بانک خون 2E

دارای 10% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند