<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. کلون سازی ژن و آنالیز DNA (تی براون)
کلون سازی ژن و آنالیز DNA (تی براون) ابن سینا
کلون سازی ژن و آنالیز DNA (تی براون) ابن سینا ابن سینا  

کلون سازی ژن و آنالیز DNA (تی براون)

کد کتاب 101959

کتاب کلون سازی ژن و آنالیز DNA (تی براون)

تعداد صفحه
392
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کلون سازی ژن و آنالیز DNA (تی براون)

دارای 10% تخفیف  

کتاب کلون سازی ژن و آنالیز DNA (تی براون)

کتاب کلون سازی ژن و آنالیز DNA (تی براون)

  1. اصول اساسی کلون سازی ژن وتجزیه وتحلیلDNA
  2. برنامه کاربردی از ژن کلونینگ وتجزیه وتحلیلDNAدرپژوهش
  3. برنامه های کاربردی ازژن کلونینگ وتجزیه وتحلیلDNAدربیوتکنولوژی

کتاب های مرتبط با کلون سازی ژن و آنالیز DNA (تی براون)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند