1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد1
گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد1 کتابخانه فرهنگ
گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد1 کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  
گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد1 کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  

گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد1

کد کتاب 101952

کتاب گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد 1  (سلولی)

سوالات طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت گروه زیست شناسی و آزمون دکتری وزارت بهداشت از سال 1390 تا 1399

چاپ سوم

تعداد صفحه
304
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد1

دارای 5% تخفیف  

کتاب گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد 1

فصل اول:مولکول ها،سلول ها و پایه های شیمی حیاتی

  پاسخنامه فصل اول

فصل دوم:ساختمان و عملکرد پروتئین

  پاسخنامه فصل دوم

فصل سوم:کشت و مشاهده سلول ها

  پاسخنامه فصل سوم

فصل چهارم:غشاهای بیولوژیک و سنتز لیپید های غشایی

  پاسخنامه فصل چهارم

فصل پنجم:انتقال یون ها و ملکول های کوچک از غشا

  پاسخنامه فصل پنجم

فصل ششم:انواع اتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی

  پاسخنامه فصل ششم

فصل هفتم:انتقال پروتئین ها به اندامک ها و غشاها 

  پاسخنامه فصل هفتم

فصل هشتم:تشکیل ویزکول ها،ترشح و اندوسیتوز

  پاسخنامه فصل هشتم

فصل نهم:پیام رسانی در سلول

  پاسخنامه فصل نهم

فصل دهم:اسکلت سلولی

  پاسخنامه فصل دهم

فصل یازدهم:چرخه سلولی یوکاریوتی و سرطان

  پاسخنامه فصل یازدهم

فصل دوازدهم:اندامک ها

  پاسخنامه فصل دوازدهم

فصل سیزدهم:سلول های بنیادی و مرگ سلولی

  پاسخنامه فصل سیزدهم

فصل چهاردهم:اعصاب

  پاسخنامه فصل چهاردهم

فصل پانزدهم:ایمنی شناسی

  پاسخنامه فصل پانزدهم

سوالات سال 1398 و 1399

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند