<
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. تغذیه/ صنایع غذایی
 4. تغذیه
 5. اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس 2017
اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس 2017 حیدری
اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس 2017 حیدری حیدری  

اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس 2017

کد کتاب 101930

کتاب اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس 2017

تعداد صفحه
296
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس 2017

دارای 10% تخفیف  
 1. دریافت : هضم، جذب، انتقال و دفع موتد مغذی
 2. دریافت انرژی
 3. التهاب و پاتوفیزیولوژی بیماری های مزمن
 4. دریافت: آنالیز رژیم غذایی
 5. بالینی: ژنومیک تغذیه 
 6. تعادل آب، الکتریک ها و اسید- باز 
 7. ارزیابی داده های بیوشیمی،فیزیکی وعملکردی
 8. تداخل های غذا - دارو
 9. عوامل رفتاری- محیطی: فردر جامعه
 10. تحول غذا و مواد  مغذی :طب یکپارچه و طب مکمل و مکمل یاری تغذیه ای

کتاب های مرتبط با اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس 2017

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند