1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. بانک جامع سوالات KEY BOOK جراحی (پیش کارورزی و دستیاری)
بانک جامع سوالات KEY BOOK جراحی (پیش کارورزی و دستیاری)

بانک جامع سوالات KEY BOOK جراحی (پیش کارورزی و دستیاری)

کد کتاب 101852

بانک جامع سوالات KEY BOOK جراحی (پیش کارورزی و دستیاری)

تعداد صفحه
282
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بانک جامع سوالات KEY BOOK جراحی (پیش کارورزی و دستیاری)

دارای 5% تخفیف