1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017
خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون  هنری دیویدسون 2017 اندیشه رفیع
خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون  هنری دیویدسون 2017 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

کد کتاب 101812

کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون  هنری دیویدسون 2017 

تعداد صفحه
734
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

دارای 20% تخفیف  

کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون  هنری دیویدسون 2017 

کتاب خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون هنری یکی از منابع معتبر دنیا در زمینه پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی می باشدکه از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز به عنوان مرجع معرفی شده است .

کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون  هنری دیویدسون 2017 

بخش چهارم : هماتولوژی، انعقاد و طب انتقال خون

فصل 30 : ارزیابی پایه ای خون ومغز استخوان

فصل 31 : خون سازی

فصل 32 : اختلالات گویچه های قرمز

فصل 33 : اختلالات لکوسیت ها

فصل 34 : بررسی فلوسیتومتری بدخیمی های بافت خون ساز

فصل 35 : ایمونوهماتولوژی

فصل 36 : طب انتقال خون

فصل 37 : همافرز

فصل 38 : بانک بافت و سلول های پروژنیتور

بخش پنجم : هموستاز و ترومبوز

فصل 39 : انعقاد و فیبرینولیز

فصل 40 : پلاکت ها و بیماری فون ویلبراند

فصل 41 : شناسایی آزمایشگاهی خطرات ترومبوتیک

فصل 42 : درمان ضد ترومبوزی

فصل 76 : تشخیص مولکولی بدخیمی های خونساز

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند