1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مجموعه سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت رشته علوم آزمایشگاهی1 از سال 95-94 تا 99-98
مجموعه سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت رشته علوم آزمایشگاهی1 از سال 95-94 تا 99-98

مجموعه سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت رشته علوم آزمایشگاهی1 از سال 95-94 تا 99-98

کد کتاب 118085

کتاب مجموعه سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت رشته علوم آزمایشگاهی1 از سال 95-94 تا 99-98

ATS

5سال آزمون

رشته امتحانی: بیوشیمی بالینی - زیست فن آوری پزشکی - ژنتیک انسانی

تعداد صفحه
120
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مجموعه سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت رشته علوم آزمایشگاهی1 از سال 95-94 تا 99-98

کتاب مجموعه سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت رشته علوم آزمایشگاهی1 از سال 95-94 تا 99-98

کتاب مجموعه سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت رشته علوم آزمایشگاهی1 از سال 95-94 تا 99-98
بیوشیمی عمومی
زیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک
شیمی عمومی
میکروب شناسی
زبان

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت رشته علوم آزمایشگاهی1 از سال 95-94 تا 99-98

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند