1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی آییژ
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی آییژ آییژ  
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی آییژ آییژ  

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

کد کتاب 101694

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

تعداد صفحه
190
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

  1. محلول ها
  2. آب و یونیزاسیون اسیدهای ضعیف
  3. ترمودینامیک
  4. سینتیک شیمیایی
  5. شیمی هسته ای
  6. پیوند های شیمیایی
  7. شیمی آلی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند