1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

کد کتاب 101694

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

تعداد صفحه
190
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

  1. محلول ها
  2. آب و یونیزاسیون اسیدهای ضعیف
  3. ترمودینامیک
  4. سینتیک شیمیایی
  5. شیمی هسته ای
  6. پیوند های شیمیایی
  7. شیمی آلی

کتاب های مرتبط با مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند