1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. ژنتیک
 4. زیست شناسی مولکولی سرطان (پیکورینو)
زیست شناسی مولکولی سرطان (پیکورینو) گروه تالیفی دکتر خلیلی
زیست شناسی مولکولی سرطان (پیکورینو) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

زیست شناسی مولکولی سرطان (پیکورینو)

کد کتاب 101598

کتاب زیست شناسی مولکولی سرطان (پیکورینو)

تعداد صفحه
328
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید زیست شناسی مولکولی سرطان (پیکورینو)

دارای 20% تخفیف  

کتاب زیست شناسی مولکولی سرطان (پیکورینو)

کتاب زیست شناسی مولکولی سرطان (پیکورینو)

 1. مقدمه
 2. ساختارDNA و پایداری
 3. تنظیم بیان ژن
 4. پیام رسانی فاکتورهای رشد و انکوژن ها
 5. چرخه ی سلولی
 6. مهار رشد و ژن ها سرکوب گر تومور
 7. آپوپتوز
 8. سلول های بنیادی و تمایز
 9. متاستاز

و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند