1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. تکنیک های پرتونگاری تنه و شکم
تکنیک های پرتونگاری تنه و شکم حیدری
تکنیک های پرتونگاری تنه و شکم حیدری حیدری  

تکنیک های پرتونگاری تنه و شکم

کد کتاب 101480

کتاب تکنیکهای پرتونگاری آزمون های رادیولوژی تنه و شکم

تعداد صفحه
160
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک های پرتونگاری تنه و شکم

دارای 20% تخفیف  

کتاب تکنیکهای پرتونگاری آزمون های رادیولوژی تنه و شکم

فصل1: ستون مهره ها

  مهره های گردنی

  مهره های پشتی

  مهرهه های کمری و کمری خاجی

  مفاصل ساکروایلیاک

  استخوانهای خارجی و دنبالچه

  تغییر شکل و بیماری های مهره ای

فصل2: استخوانهای قفسه سینه

 جناغ

 دنده ها

فصل3: شکم

فصل4: روشهای تصویربرداری از دستگاه های ادراری

  اروگرافی ترشحی

  پیلوگرافی و رتروگراد یا اروگرافی صعودی

  پونگسیون کلیه از طریق پوست

  سیستوارگرافی در حین ادرار کردم

  سیستوگرافی رتروگراد

  مجاری ادراری آقایان

  وزیکولوگرافی

فصل5: سیستم صفراوی

  کلسیتوگرافی خورکی

  کلسیتوگرافی تزریقی

  کلسیتوگرافی پوستی

  کلسیتوگرافی فوری

  کلسیتوگرافی تی تیوب

  طحال

  غدد فوق کلیوی

  کبد و لوزالمعده

  پنوموگرافی شکم

فصل6: فیستولوگرافی

فصل7: سیستم تنفسی

منابع

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند