1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی
ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی رویان پژوه
ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی رویان پژوه رویان پژوه  

ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی

کد کتاب 101454

کتاب ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی

با مقدمه: دکتر امیر امانی

تعداد صفحه
190
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی

دارای 20% تخفیف  

کتاب ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی

یکی از مهمترین رشته های علمی ظهور یافته در دهه پیش نانوفناوری بوده است . این فناوری میان رشته ای با رائه دستاوردهای درخشان خود توانسته است بخش قابل توجهی از تحقیقات را به خود اختصاص دهد.

کتاب ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی

فهرست مطالب

دارو رسازی نانو ذرات برای تصویر برداری و دارو رسانی

مداخله ، نانو فناوری در مداخله سازنده و جراحی

بازسازی ، نانو مواد در بازسازی و بافت

ترمیم ، نانو فناوری در جایگزینی بافت و اعضای مصنوعی

تشخیص ، نانو حسگره در تشخیص و پایش پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند