1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. ژنتیک مولکولی باکتری ها
ژنتیک مولکولی باکتری ها دانشگاه فردوسی مشهد
ژنتیک مولکولی باکتری ها دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  

ژنتیک مولکولی باکتری ها

کد کتاب 101338

کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها

تعداد صفحه
486
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ژنتیک مولکولی باکتری ها

کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها

کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها

فصل1: ساختار و عمل اسید نو کلئیک

فصل2: جهش و تنوع

فصل3: تنظیم بیان ژن

فصل4: ژنتیک باکتریوفاژها

فصل5: پلاسمیدها

فصل6: انتقال ژن

فصل7: نقش پذیری ژنومیک: ژنهای متحرک و تنوع مرحله ای (فازی)

فصل8: تغییرات ژنتیکی: توانایی کاربرد باکتریها

فصل9: روشهای ژنتیکی برای بررسی باکتریها

فصل10: رسم نقشه ژنی تا ژنومیکس

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند