1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. هماتولوژی عملی 6 استاد
هماتولوژی عملی 6 استاد

هماتولوژی عملی 6 استاد

کد کتاب 100133

کتاب هماتولوژی عملی 6 استاد

تعداد صفحه
356
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید هماتولوژی عملی 6 استاد

دارای 10% تخفیف  

کتاب هماتولوژی عملی 6 استاد

کتاب هماتولوژی عملی 6 استاد

کتاب هماتولوژی عملی 6 استاد

فهرست مطالب

اصول ایمنی و سلامت در آزمایشگاه هماتولوژی

آشنایی با سلول های خونی

تکنیکهای آزمایشگاهی جهت تشخیص ناهنجاری های سنتز زنجیره گلوبین

اساس فلوسیتومتری و کاربرد آن در هماتولوژی

آزمایشات انعقاد اولیه

کتاب های مرتبط با هماتولوژی عملی 6 استاد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند