1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. ETC زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد دکترا سال 1401 - 1400
ETC زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد دکترا  سال 1401 - 1400 اطمینان
ETC زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد دکترا  سال 1401 - 1400 اطمینان اطمینان  

ETC زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد دکترا سال 1401 - 1400

کد کتاب 101312

ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی 

از سال 1387 - 1386 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

تا سال 1401 - 1400

قابل استفاده برای داوطلبان کارشناسی ارشد:

ایمنی شناسی، هماتولوژی، ژنتیک انسانی، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوشیمی بالینی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، نانوتکنولوژی، آناتومی

دکتری:

ایمونولوژی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی، پزشکی مولکولی، علوم سلولی کاربردی، مهدسی بافت، بیوتکنولوژی تولید مثل، علوم تشریح نانوتکنولوژِی، ویروس شناسی، زیست پزشکی سامانه ای و حشره شناسی

تعداد صفحه
880
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ETC زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد دکترا سال 1401 - 1400

دارای 10% تخفیف  
ارسال رایگان

ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی 

قابل استفاده برای داوطلبان کارشناسی ارشد:

ایمنی شناسی، هماتولوژی، ژنتیک انسانی، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوشیمی بالینی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، نانوتکنولوژی، آناتومی

دکتری:

ایمونولوژی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی، پزشکی مولکولی، علوم سلولی کاربردی، مهدسی بافت، بیوتکنولوژی تولید مثل، علوم تشریح نانوتکنولوژِی، ویروس شناسی، زیست پزشکی سامانه ای و حشره شناسی

کتاب ETC زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد دکترا

فصل 1 : ساختمان کلی سلول (پروکاریوت ها، یوکاریوت ها، ویروس، ویروئید و پریون ها)

فصل 2 : بنیان های شیمیایی

فصل 3 : شبکه آندوپلاسمی، گلژی و مسیرهای ترشحی در باکتری ها

فصل 4 : لیزوزوم، پراکسی زوم و مسیرهای وزیکولی

فصل 5 : میتوکندری و کلروپلاست

فصل 6 : اسکلت سلولی

فصل 7 : هسته و هستک

فصل 8 : غشاهای زیستی و انتقال یون ها

فصل 9 : مسیرهای انتقال پیام

فصل 10 : ساختار DNA و همانند سازی

فصل 11 : جهش، ترمیم، نوترکیبی و ترانسپوزون ها

فصل 12 : ساختار RNA رونویسی و پردازش

فصل 13 : تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها و پرکاریوت ها

فصل 14 : سنتز و ساختار پروتئین ها

فصل 15 : چرخه سلول و سرطان

فصل 16 : مهندسی ژنتیک

فصل 17 : ابزارها و روش ها

فصل 18 : سلول های عصبی

فصل 19 : ایمنی شناسی

فصل 20 : اتصالات سلولی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند