آخرین بروزرسانی دوشنبه 1401/11/10
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی(1206)
IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی(1206) گروه تالیفی دکتر خلیلی

IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی(1206)

کد کتاب 101309

کتاب IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی(1206)

تعداد صفحه
336
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9786004223669
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی(1206)

دارای 10% تخفیف  

IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی(1206)


IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی(1206)

تصویر 1 کتاب IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی(1206)

 کتاب IQB (10 سالانه) کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی(1206)

زیست شناسی تنه مشترک ( گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)

زیست شناسی سلولی و مولکولی

ژنتیک

بیوشیمی

میکروبیولوژی

مجموعه ویروس شناسی _ قارچ شناسی و ایمنی شناسی

بیوفیزیک


فهرست
کارشناسی ارشد و زیست شناسی سلولی و مولکولی سال ۹۲_۹۱
سوالات
پاسخنامه تشریحی
کارشناسی ارشد و زیست شناسی سلولی و مولکولی سال ۹۳_۹۲
سوالات
پاسخنامه تشریحی
کارشناسی ارشد و زیست شناسی سلولی و مولکولی سال ۹۴_۹۳
سوالات
پاسخنامه تشریحی
کارشناسی ارشد و زیست شناسی سلولی و مولکولی سال ۹۵_۹۴
سوالات
پاسخنامه تشریحی
کارشناسی ارشد و زیست شناسی سلولی و مولکولی سال ۹۶_۹۵
سوالات
پاسخنامه تشریحی
کارشناسی ارشد و زیست شناسی سلولی و مولکولی سال ۹۷_۹۶
سوالات
پاسخنامه تشریحی
کارشناسی ارشد و زیست شناسی سلولی و مولکولی سال ۹۸_۹۷
سوالات
پاسخنامه تشریحی
کارشناسی ارشد و زیست شناسی سلولی و مولکولی سال ۹۹_۹۸
سوالات
پاسخنامه تشریحی
کارشناسی ارشد و زیست شناسی سلولی و مولکولی سال ۱۴۰۰_۹۹
سوالات
پاسخنامه تشریحی
کارشناسی ارشد و زیست شناسی سلولی و مولکولی سال ۱۴۰۱_۱۴۰۰
سوالات
پاسخنامه تشریحی