1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. کتاب روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی MLT ایمونولوژی و سرولوژی
کتاب روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی MLT ایمونولوژی و سرولوژی خسروی
کتاب روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی MLT ایمونولوژی و سرولوژی خسروی خسروی  

کتاب روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی MLT ایمونولوژی و سرولوژی

کد کتاب 100130

کتاب روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی MLT ایمونولوژی و سرولوژی

تعداد صفحه
256
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی MLT ایمونولوژی و سرولوژی

دارای 15% تخفیف  

کتاب روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی MLT ایمونولوژی و سرولوژی

فصل1-مروری بر ایمونلوژی

فصل2-پرسیپیتاسیون

فصل3-آگلوتیناسیون

فصل4-سنجش های ایمنی لیبل شده

فصل5-تکنیک های تشخیصی مولکولی

فصل6-فلوسایتومتری و اتوماسیون آزمایشگاهی

فصل7-تشخیص آزمایشگاهی بیماری های ازدیاد حساسیتی

فصل8-تشخیص آزمایشگاهی بیماری های خودایمن

فصل9-تشخیص آزمایشگاهی بیماری های ایمنوپرولیفراتیو

فصل10-تشخیص آزمایشگاهی بیماری های نقص ایمنی

فصل11-ایمنولوژِ پیوند

فصل12-تشخیص آزمایشگاهی تومورها

فصل13-تشخیص سرولوژیکی و مولکولی

فصل14-پلسخ سرولوژیکی به عفونت های انگلی و قارچی

فصل15-بیماری های اسپیروکتی و تشخیص آزمایشگاهی آنها

فصل16-سرولوژیکی و تشخیص مولکولی عفونت های ویروسی

فصل17-تشخیص آزمایشگاهی عفونت HIV

فصل18-مباحت تکمیلی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند