1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. گنجینه جامع سوالات خون شناسی و بانک خون
گنجینه جامع سوالات خون شناسی و بانک خون علمی سنا
گنجینه جامع سوالات خون شناسی و بانک خون علمی سنا علمی سنا  
گنجینه جامع سوالات خون شناسی و بانک خون علمی سنا علمی سنا  

گنجینه جامع سوالات خون شناسی و بانک خون

کد کتاب 100127

کتاب گنجینه جامع سوالات خونشناسی و بانک خون

سوالات میکرو طبقه بندی آزمون ارشد و دکتری وزارت بهداشت

از سال 1380 تا کنون

با پاسخ تشریحی

ویراست دوم

تعداد صفحه
659
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گنجینه جامع سوالات خون شناسی و بانک خون

دارای 15% تخفیف  

کتاب گنجینه جامع سوالات خونشناسی و بانک خون

کتاب گنجینه جامع سوالات خونشناسی و بانک خون

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند