با عضویت در وب سایت، می توانید به تمامی کتاب ها دسترسی کامل داشته باشید - درحال حاضر فقط بخشی از کتاب ها را مشاهده می کنید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)
دارای 17% تخفیف
IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی

IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

کد کتاب 100123

کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تعداد صفحه
941
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1401
قطع
وزیری
نوبت چاپ
چهارم
نویسنده

خرید کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB خونشناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

مجموعه سوالات دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون، علوم سلولی و کاربردی کارشناسی ارشد هماتولوژی و کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کامل ترین بانک سؤالات کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
شامل 8فصل میکروطبقه بندی شده و در بردارنده 3685 سؤال
پاسخ نامه تشریحی مطابق منابع اعلام شده
استفاده از اشکال، جداول و نمودار های مهم بر اساس به روز ترین منابع
استفاده از تکنیک رد گزینه (بررسی تمام گزینه ها)و اضافه نمودن نکات کلیدی به پاسخنامه تشریحی

|

IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)


IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تصویر 1 کتاب IQB پلاس خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB خونشناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB خونشناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

فصل 1 : آزمایش های اساسی خون

فصل 2 : خون سازی

فصل 3 : اختلالات RBC

فصل 4 : اختلالات WBC

فصل 5 : انعقاد اولیه و اختلالات آن

فصل 6 : انعقاد ثانویه و اختلالات آن

فصل 7 : سیستم های گروه خونی

فصل 8 : ایمونوهماتولوژی و طب انتقال خون

ضمائم : سوالات کنکور سال 96 و 97 و 98 (کارشناسی ارشد و دکتری)