1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. فیزیک پزشکی (ویژه پزشکی و مامایی)
فیزیک پزشکی (ویژه پزشکی و مامایی) اشراقیه
فیزیک پزشکی (ویژه پزشکی و مامایی) اشراقیه اشراقیه  

فیزیک پزشکی (ویژه پزشکی و مامایی)

کد کتاب 101036

کتاب فیزیک پزشکی (ویژه پزشکی و مامایی)

تعداد صفحه
254
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فیزیک پزشکی (ویژه پزشکی و مامایی)

دارای 20% تخفیف  

کتاب فیزیک پزشکی (ویژه پزشکی و مامایی) 

کتاب فیزیک پزشکی (ویژه پزشکی و مامایی) 

  1. نور
  2. فیزیک بینایی
  3. پزشکی هسته ای
  4. مبانی فیزیک رادیو لوژی و رادیوتراپی
  5. امواج ماورا صوت و مصارف پزشکی
  6. مصارف جریانهای پرفرکانس در پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند