1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. ABS انگل شناسی
ABS انگل شناسی آبادیس طب

ABS انگل شناسی

کد کتاب 100098

کتاب ABS انگل شناسی

تعداد صفحه
264
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ABS انگل شناسی

دارای 10% تخفیف  

کتاب ABS انگل شناسی

فصل اول : تک یاخته های ساکن لوله گوارش

آمیب ها

تاژکداران

مژکداران

آپی کمپلکسا

میکروسپوریدیا

میکسوزوا

فصل دوم : تک یاخته های ساکن خون و بافت 

مالاریا

تاژکداران خونی

کوکسیدیوم های بافتی

و...

کتاب های مرتبط با ABS انگل شناسی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند