1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. رادیولوژی/ پرتونگاری
 4. فیزیک پزشکی کامرون همراه با ضمیمه MRI و لیزر
فیزیک پزشکی کامرون همراه با ضمیمه MRI و لیزر آییژ
فیزیک پزشکی کامرون همراه با ضمیمه MRI و لیزر آییژ آییژ  

فیزیک پزشکی کامرون همراه با ضمیمه MRI و لیزر

کد کتاب 100965

کتاب فیزیک پزشکی کامرون همراه با ضمیمه MRI و لیزر

تعداد صفحه
613
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید فیزیک پزشکی کامرون همراه با ضمیمه MRI و لیزر

دارای 2% تخفیف  

کتاب فیزیک پزشکی

اگر چه این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویانی نوشته شده است که فیزیک مقدماتی را آموخته اند، ولی به نظر ما بیشتر مطالب آن برای کسانی هم که مایلند درباره چگونگی کار بدن و اصول فیزیکی ابزار تشخیص پزشکی و درمان اطلاعاتی کسب کنند ، جالب خواهد بود .

کتاب فیزیک پزشکی کامرون

کتاب فیزیک پزشکی کامرون

 1. اصلاح شناسی ،مدل سازی و اندازه گیری
 2. نیروهای موثر بروی بدن برونی و نیروهای درونی بدن
 3. فیزیک استخوان بندی
 4. گرما وسرما در پزشکی
 5. انرژی ، کار و توان بدن
 6. فشار
 7. فیزیک ششها و تنفس
 8. فیزیک دستگاه قلب و رگها
 9. الکتریسته در بدن
 10. ابزار قلبی عروقی
 11. کاربرد الکتریسته و مغناطیس در پزشکی
 12. صورت در پزشکی
 13. فیزیک گوش و شنوایی
 14. نور و پزشکی
 15. فیزیک چشم و بینایی
 16. فیزیک پرتوهای رونتگن تشخیصی
 17. فیزیک پزشکی هسته ای (رادیو ایزوتوپ ها در پزشکی )
 18. فیزیک پرتودرمانی
 19. حفاظت در برابر پرتو در پزشکی
 20. رایانه در پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند