1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

کد کتاب 100961

فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

چاپ هشتم

تعداد صفحه
344
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

فصل1: مبانی فیزیک نور و دیدگانی و کاربرد های آن در پزشکی

فصل2: مبانی فیزیک صوت و کاربرد های آن در پزشکی

فصل3: کاربرد امواج پرفرکانس در درمان

فصل4: اشعه ایکس و کاربرد های آن در پزشکی

فصل5: پزشکی هسته ای 

فصل6: زیست شناسی پرتو و حفاظت

فصل7: لیزر و کاربرد های آن در دندانپزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند