1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. سوالات طبقه بندی شده ارشد فیزیک پزشکی ETC از سال 86تا94با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی
سوالات طبقه بندی شده ارشد فیزیک پزشکی ETC از سال 86تا94با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی اطمینان
سوالات طبقه بندی شده ارشد فیزیک پزشکی ETC از سال 86تا94با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی اطمینان اطمینان  

سوالات طبقه بندی شده ارشد فیزیک پزشکی ETC از سال 86تا94با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

کد کتاب 100957

کتاب سوالات طبقه بندی شده ارشد فیزیک پزشکی ETC از سال 86تا94با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

تعداد صفحه
310
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید سوالات طبقه بندی شده ارشد فیزیک پزشکی ETC از سال 86تا94با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

دارای 15% تخفیف  

کتاب سوالات طبقه بندی شده ارشد فیزیک پزشکی ETC از سال 86تا94با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

کتابی که پیش رو دارید دربردارنده سوالات طبقه بندی شده آزمون های کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی می باشد. آزمون متشکل از پنج بخش فیزیک عمومی، فیزیک هسته ای و اتمیف ریاضی عمومی، فیزیولوژی و تشریح است. در این کتاب سوالات فیزیک عمومی در چهارزیر بخش مکانیک، الکتریسیته و مغناطیس، موج و گرما، نور تابش دسته بندی شده اند.سوالات فیزیک هسته ای و اتمی نیز به دو زیر بخش فیزیک هسته ای و فیزیک اتمی (فیزیک مدرن) تقسیم بندی شده اند.

کتاب سوالات طبقه بندی شده ارشد فیزیک پزشکی ETC از سال 86تا94با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

  1. فیزیک عمومی
  2. فیزیک هسته ای و اتمی
  3. ریاضی عمومی
  4. فیزیولوژی
  5. آناتومی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند