1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. ارتوپدی
  4. توانبخشی
توانبخشی حیدری

توانبخشی

کد کتاب 100953

کتاب توانبخشی

برای رشته کارشناسی بهداشت عمومی

مطابق سرفصل شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

واحد درسی توانبخشی دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی

تعداد صفحه
219
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید توانبخشی

دارای 10% تخفیف  

کتاب توانبخشی

کتاب توانبخشی

  1. معلولیت و توانبخشی
  2. اصول فیزیولوژی
  3. اصول گفتار درمانی
  4. اصول شنوایی شناسی
  5. اصول کار درمانی
  6. اصول اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

کتاب های مرتبط با توانبخشی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند