1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی (اصول و روشهای اپیدمیولوژی، آمارهای بهداشتی) پارک جلد 1
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی (اصول و روشهای اپیدمیولوژی، آمارهای بهداشتی) پارک جلد 1 سماط
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی (اصول و روشهای اپیدمیولوژی، آمارهای بهداشتی) پارک جلد 1 سماط سماط  

درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی (اصول و روشهای اپیدمیولوژی، آمارهای بهداشتی) پارک جلد 1

کد کتاب 100948

کتاب درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی (اصول و روشهای اپیدمیولوژی، آمارهای بهداشتی) پارک جلد 1

تعداد صفحه
290
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی (اصول و روشهای اپیدمیولوژی، آمارهای بهداشتی) پارک جلد 1

دارای 5% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند