1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. جامع بهداشت عمومی سه جلدی
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  
جامع بهداشت عمومی سه جلدی ارجمند ارجمند  

جامع بهداشت عمومی سه جلدی

کد کتاب 100946

کتاب جامع بهداشت عمومی سه جلدی

تعداد صفحه
3222
چاپ
دو رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1398
شابک
9786002008947
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید جامع بهداشت عمومی سه جلدی

دارای 2% تخفیف  

کتاب جامع بهداشت عمومی سه جلدی

فصل1: کلیات بهداشت عمومی

فصل2: سلامت و بیماری

فصل3: آموزش بهداشت

فصل4: بهداشت محیط

فصل5: بهداشت حرفه ای

فصل6: بهداشت دهان و دندان

فصل7: مدیریت و برنامه ریزی در بخش سلامت

فصل8: اصول و کاربردهای اپیدمیولوژی

فصل9: اپیدمیولوژی و کنترل بیماری ها و حوادث و سوانح

فصل10: ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن

فصل11: بهداشت خانواده

فصل12: بهداشت روان

فصل13: تجدید نظر در شیوه های آموزشی

فصل14: مباحث خاص در بهداشت عمومی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند